آپدیت NOD32

آپدیت روزانه NOD32

 
NOD32 Username And Password 2010/05/20
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/۳٠
 

NOD32 Username And Password

2010/05/20

   ,20May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-31261972
Password: 567vade8bs

Username: EAV-31261976
Password: hh6nv44mcf

Username: EAV-31080841
Password: 7tdb5d2c8u

Username: EAV-31048990
Password: n3735vr47d

Username: EAV-31080842
Password: j2mf472h2b

Username: EAV-31080843
Password: dfd7x8b3ap

Username: EAV-31048986
Password: ap7ae86n5p

**************************************

 این آدرس را به یاد داشته باشید. کدها در این

 سایت نماش داده خواهد شد تا مشکلات سرور سایت حل شود.

www.uranusfilm.ir

 


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/19
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٩
 

NOD32 Username And Password

2010/05/19

   ,19May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-31007208
Password: 6umk3h8x6h

Username: EAV-31007209
Password: h4tr2b86ux

Username: EAV-31007194
Password: vb2r45c6s7

Username: EAV-31007205
Password: m3dh7uv4d8

Username: EAV-31007211
Password: pptmt6juvs

Username: EAV-30634516
Password: 4vbdvpp3x8

Username: EAV-30891836
Password: rusta4c8pc


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/12
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢
 

NOD32 Username And Password

2010/05/12

   ,12May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30696049
Password: e4erume65d

Username: EAV-30598049
Password: 5hxr5xnxuk

Username: EAV-30598077
Password: r6fp6p53au

Username: EAV-30598078
Password: kmae3rdjka

Username: EAV-30598089
Password: fuvfbfnxuv

Username: EAV-30598090
Password: t36na8m6kc

Username: EAV-30598092
Password: 3p6j54xtm7

سایت اصلی ما  www.nod32update.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/11
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/٢۱
 

NOD32 Username And Password

2010/05/11

   ,11May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30755131
Password: hnjfafte7m

Username: EAV-30755124
Password: 4su7ne8exn

Username: EAV-30047000
Password: mj4nmbudvk

Username: EAV-30045607
Password: svpuv28nrf

Username: EAV-30755125
Password: ex5cn88mn5

Username: EAV-30755126
Password: aeu4haj52h

Username: EAV-30755129
Password: sb56bvt3rs

www.nod32update.persianblog.ir

www.nod32update.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/10
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٠
 

NOD32 Username And Password

2010/05/10

   ,10May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30695687
Password: 46urn48s28

Username: EAV-30695693
Password: 7ubtbbujhs

Username: EAV-30045699
Password: 47pshbeejm

Username: EAV-30045743
Password: f5b4m6d2sa

Username: EAV-30046840
Password: 43xm3j2aen

Username: EAV-30695707
Password: kx62dneujp

Username: EAV-30695708
Password: eexp8ppcu5


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/09
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٩
 

NOD32 Username And Password

2010/05/09

   ,09May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30045609
Password: 2kprrtjcsb

Username: EAV-30624801
Password: h6572hh6mp

Username: EAV-30624796
Password: v65hh2k3j7

Username: EAV-30624797
Password: rmu8c3ujuk

Username: EAV-30624798
Password: 5s5ecturk3

Username: EAV-30624800
Password: bf5b6n7emu

Username: EAV-30046840
Password: 43xm3j2aen

http://nod32update.persianblog.ir

 

 


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/08
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۸
 

NOD32 Username And Password

2010/05/08

   ,08May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30598049
Password: 5hxr5xnxuk

Username: EAV-30598077
Password: r6fp6p53au

Username: EAV-30598078
Password: kmae3rdjka

Username: EAV-30598089
Password: fuvfbfnxuv

Username: EAV-30598090
Password: t36na8m6kc

Username: EAV-30598092
Password: 3p6j54xtm7

Username: EAV-30598125
Password: s45ms42pk2


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/07
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۸
 

NOD32 Username And Password

2010/05/07

   ,07May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30623244
Password: 5fv5nctuvu

Username: EAV-30623182
Password: nfe3xmdvjs

Username: EAV-30623193
Password: uuba75mhku

Username: EAV-30623194
Password: pc4247v2ua

Username: EAV-30046840
Password: 43xm3j2aen

Username: EAV-30047000
Password: mj4nmbudvk

Username: EAV-30045607
Password: svpuv28nrf


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/06
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٦
 

NOD32 Username And Password

   ,06May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30575783
Password: rj2jcehdvx

Username: EAV-30575797
Password: 6munfs4p2u

Username: EAV-30575798
Password: 25mdbtd7bb

Username: EAV-30575800
Password: ph5paddkr6

Username: EAV-30575802
Password: v64m58nbs2

User Name: EAV-30788066
Password: 5ae8h67p8e

http://www.nod32update.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/05
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥
 

NOD32 Username And Password

2010/05/05

  ,05May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30575783
Password: rj2jcehdvx

Username: EAV-30575797
Password: 6munfs4p2u

Username: EAV-30575798
Password: 25mdbtd7bb

Username: EAV-30575800
Password: ph5paddkr6

Username: EAV-30575802
Password: v64m58nbs2

User Name: EAV-30788066
Password: 5ae8h67p8e

http://www.nod32update.ir

http://nod32update.persianblog.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/05
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥
 

NOD32 Username And Password

2010/05/05

  ,05May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code


Username: EAV-30575783
Password: rj2jcehdvx

Username: EAV-30575797
Password: 6munfs4p2u

Username: EAV-30575798
Password: 25mdbtd7bb

Username: EAV-30575800
Password: ph5paddkr6

Username: EAV-30575802
Password: v64m58nbs2

User Name: EAV-30788066
Password: 5ae8h67p8e

http://www.nod32update.ir

http://nod32update.persianblog.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/04
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱٤
 

NOD32 Username And Password

2010/05/04

  ,04May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30490493
Password: 64se3rx3af

Username: EAV-30045699
Password: 47pshbeejm

Username: EAV-30045743
Password: f5b4m6d2sa

Username: EAV-30490506
Password: j6nj55fccd

Username: EAV-30490456
Password: tukaj5kakd

Username: EAV-30046840
Password: 43xm3j2aen

Username: EAV-30490511
Password: bnuhsj5x5h

http://www.nod32update.ir


 
 
آپدیت آفلاین آنتی ویروس NOD32 نسخه ی 4 تاریخ 2010.05.02
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱٤
 

به روز رسانی بسته های امنیتی یکی از مهم ترین مواردی است که باید در انتخاب و استفاده آنتی ویروس ها بدان اهمیت ویژه ای داده شود. وقتی کاربر می تواند نهایت امنیت را در سیستم خود تامین کند که همیشه بسته امنیتی به روز شده ای داشته باشد تا با استفاده از آن و البته بانک اطلاعاتی که از آخرین فایل های مخرب وجود دارد سیستم را در مقابل حملات مخرب بیمه کند. به روزرسانی ها امروزه به تو دو صورت رواج یافته است. به صورت آنلاین که متداول ترین راه ممکن است اما برای بسیاری از کاربران انجام این کار شاید تا حدودی ملال آور باشد چرا که حداقل برای آنتی ویروس هایی نظیر Eset NOD32  یا Kaspersky برای مرتبه اول حتی با سرعت ها نسبتا بالا هم حداقل 1 تا 2 ساعت لازم است تا به روز رسانی انجام شود. این در حالی است که کاربر اگر بخواهد همین کار را برروی چند سیستم هم اعمال کند به شدت زمان گیر است اما راه دیگری وجود دارد که به روز رسانی به صورت آفلاین است. این کار بسیار مفید است ؛ برای مثال وقتی کاربر آخرین فایل های به روز رسانی شده را دریافت کرده و آنتی ویروس را به صورت آفلاین به روز می نماید علاوه بر این که سرعت بسیار بالایی هم دارد برای مرتبه ها بعد به روز رسانی فوق العاده سریع و آسان می شود و البته می توان همین فایل آبدیت آفلاین را برروی بی نهایت سیستم هم اعمال کرد. البته گاهی هم نقش مهمی در از بین نرفتن سریال نامبرها و کرک ها دارد. ما هم قصد داریم از این پس فایل های آفلاین بسته های امنیتی معروفی نظیر NOD32 و Kaspersky را هر چند وقت یک بار به روز کنیم تا کاربران بتوانند به صورت آفلاین و البته بسیار سریع کار به روز رسانی را انجام دهند. این بار آخرین به روزرسانی نرم افزار امنیتی معروف Eset NOD32 را قرار داده ایم تا شما کاربرانی که ازاین بسته استفاده می کنید بتوانید از قابلیت های این نوع به روزرسانی استفاده کنید.


 
 
امنیت،آرامش با ‪ NOD32 Antivirus v4.2.40 Final 32-Bit/64-Bit
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱٤
 

 

امروزه با افزایش ویروس های کامپیوتری و دیگر خطرات اینترنتی استفاده از یک آنتی ویروس قدرتمند لازمه وصل شدن به شبکه اینترنت می باشد زیرا هستد کاربرانی که File ها و اسناد مهمی را بر روی کامپیوتر خود ذخیره می کنند و با یک غفلت ممکن است تمامی این اسناد را از دست بدهند. از طرف دیگر مشکلات استفاده از برخی از آنتی ویروس ها از جمله : پایین آوردن سرعت کامپیوتر، آپدیت های حجیم و دادن پیام های پی در پی و خسته کننده باعث شده است که برخی از کاربران از آنتی ویروس استفاده نکنند! چاره چیست ؟ آیا آنتی ویرویس وجود دارد که بدون پایین آوردن سرعت سیستم به طور همه جانبه و تمام وقت از کامپیوتر محافظت کند. NOD 32 محصولی از کمپانی ESET، آنتی ویروسی بسیار سریع، قدرتمند و آرام برای محافظت همه جانبه و تمام وقت از سیستم در برابر انواع ویروس ها، کرم های اینترنتی، برنامه های جاسوسی، Trojan ها، هکر ها و سرقت های اینترنتی


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/03
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٢/۱۳
 

NOD32 Username And Password

2010/05/03

  ,03 May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30460064
Password: bnrxcrbss3

Username: EAV-30460046
Password: ep8jmc6hf6

Username: EAV-30639879
Password: nf75bfbkje

Username: EAV-30457909
Password: n3833j6853

Username: EAV-30457915
Password: srn6msr3mj

Username: EAV-30457660
Password: x4as6kbbnr

Username: EAV-30457921
Password: crnt6bn5p4

http://www.nod32update.ir

http://nod32update.persianblog.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/02
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٢
 

NOD32 Username And Password

2010/05/02

  ,02 May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30404359
Password: 7ue7mbpeej

Username: EAV-30404345
Password: ssj4hx66ck

Username: EAV-30045743
Password: f5b4m6d2sa

Username: EAV-30046840
Password: 43xm3j2aen

Username: EAV-30404361
Password: dhe4f625fd

Username: EAV-30404365
Password: sueu5smhh4

Username: EAV-30404366
Password: 63n35kmp8f

http://www.nod32update.ir

http://nod32update.persianblog.ir


 
 
NOD32 Username And Password 2010/05/01
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۱
 

NOD32 Username And Password

2010/05/01

  ,01May, 2010 ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30404359
Password: 7ue7mbpeej

Username: EAV-30404345
Password: ssj4hx66ck

Username: EAV-30045743
Password: f5b4m6d2sa

Username: EAV-30046840
Password: 43xm3j2aen

Username: EAV-30404361
Password: dhe4f625fd

Username: EAV-30404365
Password: sueu5smhh4

Username: EAV-30404366
Password: 63n35kmp8f

http://www.nod32update.ir/

http://nod32update.persianblog.ir/


 
 
NOD32 Username And Password 2010/04/30
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/٢/۱٠
 

NOD32 Username And Password

2010/04/30

 [30April, 2010] ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30526273
Password: 8apckepv3b

Username: EAV-30526283
Password: rb68vcx5kh

Username: EAV-30354170
Password: 7u8us8cfm7

Username: EAV-30354174
Password: j88mfuxupu

Username: EAV-30354196
Password: anjs3benb7

Username: EAV-30354197
Password: 56bhudr6kk

Username: EAV-30354125
Password: jbmpth47dp

www.nod32update.persianblog.ir

-------------------------

 

سوالات رایج

١- مشکل تغییر رنگ Icon این برنامه به رنگ نارنجی و قرمز چیست؟

٢- چگونه خودم می توانم این فایل ها را از روی سیستم خود برداشته و برای دفعات بعد یا انتقال به سیستم دیگری استفاده کنم؟

پاسخها در ادامه مطلب

 


 
 
NOD32 Username And Password 2010/04/29
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٩
 

NOD32 Username And Password

2010/04/29

 [29April, 2010] ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code

Username: EAV-30526273
Password: 8apckepv3b

Username: EAV-30526283
Password: rb68vcx5kh

Username: EAV-30354170
Password: 7u8us8cfm7

Username: EAV-30354174
Password: j88mfuxupu

Username: EAV-30354196
Password: anjs3benb7

Username: EAV-30354197
Password: 56bhudr6kk

Username: EAV-30354125
Password: jbmpth47dp

http://nod32update.persianblog.ir/


 
 
NOD32 Username And Password 2010/04/26
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٦
 

NOD32 Username And Password

2010/04/26

  [26 Apr, 2010] ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code  

Username:EAV-30222485
Password:3tjm45xdbh

Username:EAV-30222463
Password:fufrnk65es

Username:EAV-30230295
Password:s67fncbuu5

Username:EAV-30222468
Password:8dnpb4sp7u

Username:EAV-30222469
Password:kkvubusvxb

Username:EAV-30222472
Password:mrnh2rd5aj


 
 
NOD32 Username And Password 2010/04/24
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/٤
 

 NOD32 Username And Password

2010/04/24

  [24 Apr, 2010] ESET ESS NOD32 latest escalation ID & Activation Code  

Username:EAV-30130168
Password:dv4ebchthj

Username:EAV-30130201
Password:s4sc3jjhpv

Username:EAV-30130163
Password:mdthnvu8pe

Username:EAV-30130166
Password:7a4jfh76fp