آپدیت NOD32

آپدیت روزانه NOD32

 
آپدیت NOD32، سریال ، یوزر نیم و پسورد NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
 

2009/02/19

UserName: TRIAL-12024418
PassWord: rnvvw36x5k

UserName: TRIAL-12009736
PassWord: u7n53kr4jh

UserName: TRIAL-12005316
PassWord: w7cmt262ct

UserName: EAV-11194449
PassWord: h62x3vxwfj

UserName: EAV-06218345
PassWord: ne58p8fh2p


 
 
آپدیت NOD32، سریال ، یوزر نیم و پسورد NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
 

2009/02/18

UserName: EAV-11206118
PassWord: vhm8ndw8sm

UserName: EAV-11162866
PassWord: kmdmp654vu

UserName: EAV-11166597
PassWord: 6dhepv374c

UserName: EAV-11065034
PassWord: pnnj73n24s

UserName: EAV-12133594
PassWord: 6cmanr2vwp


 
 
آپدیت NOD32، سریال ، یوزر نیم و پسورد NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
 

2009/02/17

UserName: EAV-11110101
PassWord: tk58dn228e

UserName: EAV-11050762
PassWord: c3h7sp7pa5

UserName: EAV-11063077
PassWord: ct6ewe76vc

UserName: EAV-11957032
PassWord: u7k3u63kkt

UserName: EAV-11333767
PassWord: tcb4bukdxb


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
 

2009/02/16

UserName: EAV-10223652
PassWord: je4mant3ha

UserName: EAV-11146888
PassWord: 2jv4dwvcje

UserName: EAV-11613367
PassWord: na5sv2suu7

UserName: EAV-11630580
PassWord: huta7hh36b

UserName: EAV-12002094
PassWord: sr7r36t6bk

UserName: EAV-11957629
PassWord: xj6feptpkh


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
 

2009/02/15

UserName: TRIAL-11750536
PassWord: htf2akh2d7

UserName: TRIAL-11750550
PassWord: wvb5dw3bf5

UserName: TRIAL-11804145
PassWord: 42h2bdn8mh

UserName: TRIAL-11816155
PassWord: p6t5jxw2rv

UserName: EAV-11108442
PassWord: 3jfea3akx6

UserName: EAV-11128953
PassWord: nfrhpt5262


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
 

2009/02/14

UserName: EAV-11129881
PassWord: mwee4cxp28

UserName: EAV-11128353
PassWord: tw2mmbkmk4

UserName: EAV-11150463
PassWord: b5bcn47apx

UserName: EAV-11333729
PassWord: h65wu88ka8

UserName: EAV-11955920
PassWord: br3ejp5cbj


 
 
آپدیتnod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
 

2009/02/12

UserName: EAV-11074164
PassWord: m7sc5fr3ud

UserName: EAV-11095279
PassWord: 6u5sd5muc8

UserName: EAV-11124845
PassWord: 7ddva484rv

UserName: EAV-11765812
PassWord: rw7xhs786p

UserName: EAV-11715975
PassWord: 6u6a5su3vu


 
 
آپدیتnod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
 

2009/02/11

UserName: TRIAL-11722295
PassWord: 2eu8phht5k

UserName: TRIAL-11717695
PassWord: 4ce5bs726r

UserName: EAV-11124833
PassWord: x2hn2k2hpt

UserName: EAV-11124844
PassWord: t86raa8v2f

UserName: EAV-11124845
PassWord: 7ddva484rv


 
 
اپدیت nod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
 

2009/02/08

UserName: TRIAL-11564337
PassWord: 4kxcker3nr

UserName: TRIAL-11564947
PassWord: r6pntbs7tj

UserName: EAV-10143277
PassWord: ekpj2nss7e

UserName: EAV-09626320
PassWord: 86utju7srk

UserName: EAV-11108428
PassWord: 663rbee2ca

UserName: EAV-11127078
PassWord: cufv5wvdtc


 
 
اپدیت nod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
 

2009/02/07

Username:EAV-06666849
Password:ff4uwtv5rr

Username:EAV-00688753
Password:e53vkmsvdw

Username:EAV-05105828
Password:tmxfxbb2du

Username:EAV-05106199
Password:hehe3hus46

Username:EAV-05107023
Password:dffccnbea7

Username:EAV-05107097
Password:4ubd3b3h6b


 
 
اپدیت nod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
 

2009/02/06

UserName: TRIAL-11329183
PassWord: kck6tneuhm

UserName: TRIAL-10934068
PassWord: h6pxsxv55d

UserName: EAV-11022464
PassWord: stsrphmcr2

UserName: EAV-10733738
PassWord: m5u6t8d8as

UserName: EAV-11101290
PassWord: c24jutd4n8


 
 
اپدیت nod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
 

2009/02/05

UserName: EAV-10733738
PassWord: m5u6t8d8as

UserName: EAV-11022464
PassWord: stsrphmcr2

UserName: EAV-11337838
PassWord: 7nhh4pkchu

UserName: EAV-11245981
PassWord: 2mk2kdc7tr

UserName: EAV-09470040
PassWord: m2ttw32m3d


 
 
اپدیت nod32 ، nod32 user
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
 

2009/02/04

UserName: TRIAL-10931293
PassWord: u785mrssxa

UserName: TRIAL-10931306
PassWord: v4v4rbbubs

UserName: TRIAL-10934068
PassWord: h6pxsxv55d

UserName: EAV-06675922
PassWord: rfxaj565wr

UserName: EAV-09559963
PassWord: psckhpffdn

UserName: EAV-09590205
PassWord: s3w5xew6cn


 
 
 
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
 

2009/02/02

UserName: TRIAL-10916594
PassWord: vpf7d6a4re

UserName: EAV-10678046
PassWord: 38jeb86eeh

UserName: EAV-09504035
PassWord: vpjecsetu3

UserName: EAV-09529823
PassWord: 32e8a2amfh

UserName: EAV-06675894
PassWord: n4m7mwmjrw


 
 
خبر مهم برای بازدیدکنندگان محترم
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
 

با توجه به درخواست زیادی که بازدیدکنندگان محترم ، در خصوص ارسال سریالهای اپدیت به ایمیلشان را داشتند،از امروز یکشنبه13/11/87 این وبلاگ به سیستم ارسال خبرنامه مجهز گردید.

لطفا با عضویت در این سیستم از آخرین مطالب موجود در این وبلاگ از طریق ایمیل آگاه شوید.در صورت نبودن ایمیل در INBOX لطفا SPAM ایمیلتان را چک کنید.

با تشکر...مدیر وبلاگ

 


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
 

2009/02/01

UserName: TRIAL-10881150
PassWord: 7husfcedus

UserName: TRIAL-10892833
PassWord: pbbudfnbke

UserName: TRIAL-10837831
PassWord: w7fhrve2v6

UserName: EAV-11170004
PassWord: ckma4hpvwd

UserName: EAV-11132316
PassWord: xwc554nca3

UserName: EAV-10979366
PassWord: f4wmxep4s5


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
 

2009/01/31

 

 

UserName: EAV-10647664
PassWord: 7npsvp3rfn

UserName: EAV-10654951
PassWord: v62cj5rurr

UserName: EAV-11098540
PassWord: mepm7u82sm

UserName: EAV-06399001
PassWord: m4jmjuc4kh

UserName: EAV-11068007
PassWord: hhkk8ddx3x


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٩
 

2009/01/29

 UserName: TRIAL-10837343
PassWord: su8vxfp2dw

 UserName: EAV-10639070
PassWord: sef5ct2frx

 UserName: EAV-06675220

PassWord: jasrx4p8dt

 UserName: EAV-08781343
PassWord: 6865sef7up

 UserName: EAV-11036584
PassWord: baavfvkps6


 
 
آپدیت NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٧
 

2009/01/27

UserName: EAV-10505249
PassWord: 66wvfhrv5v

UserName: EAV-10552422
PassWord: v88npwk7dc

UserName: EAV-10973465
PassWord: nwujdabjw4

UserName: EAV-10951564
PassWord: b4jwhu3hem

UserName: EAV-10701828
PassWord: 2eaj5aw58j


 
 
یوزنیم و پسوردnod32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٥
 

2009/01/24

Username:EAV-10461618
Password:n3fpcat8rn

Username:EAV-10452159
Password:dnbfwbx27t

Username:EAV-01090120
Password:4kk6xnxxfj

Username:EAV-10611195
Password:ch5cu74bdu

Username:EAV-10662180
Password:brdbsfux6k

Username:EAV-07386494
Password:pk84ubp4rw


 
 
آپدیت و سریال روزانه NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳
 

2009/01/23

UserName: EAV-09452231
PassWord: x8b72ut8t7

UserName: EAV-10611195
PassWord: ch5cu74bdu

UserName: EAV-01090120
PassWord: 4kk6xnxxfj

UserName: EAV-10404898
PassWord: kn26xjceej

UserName: EAV-10627105
PassWord: mhmshd27x3


 
 
آپدیت و سریال روزانه NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳
 

2009/01/22

UserName: EAV-10373944
PassWord: h85srrf7r3

UserName: EAV-10404787
PassWord: dshudjsrkh

UserName: EAV-10404833
PassWord: dex4xexvuj

UserName: EAV-10404839
PassWord: 27t5vmtvwb

UserName: EAV-10404898
PassWord: kn26xjceej


 
 
آپدیت و سریال روزانه NOD32
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱
 

2009/01/21

UserName: EAV-10011100
PassWord: ffaxx3vtnx

UserName: EAV-10450768
PassWord: r5cbsduh8t

UserName: EAV-10363152
PassWord: tkujheafjr

UserName: EAV-10135849
PassWord: 8fk5fkvnkf

UserName: EAV-10178100
PassWord: ks2e4vukv6

UserName: EAV-10547556
PassWord: trxbhup8ds